Ветеринарна клиника за дребни животни

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет - Стара Загора

 

Доц. д-р Михаил Паскалев

 

042/699666 – кабинет

E-mail:

Роден на 26.05.1958 г. в Пещера.

Образование: Техникум по вет. медицина в Ст. Загора (1977), ветеринарна медицина в Ст. Загора (1984).

Научна кариера: асистент в катедра “Хирургия с клиника” (1986), старши асистент (1990), главен асистент (1993), доцент (1999). Образователна и научна степен “Доктор” по научна специалност 04.03.09. Ветеринарна хирургия (1997) (Вж. № 20).

Специализации: Лиеж, Белгия (1998).