ID Звено Отдел Длъжност Име Телефон Директен Мобилен Имейл
1 Ректорат Ректор Проф. д-р Добри Ярков двм 699 202 670 204
2 Ректорат Замeстник-ректор по учебна дейност Доц. дн. Нели Грозева 699 201
3 Ректорат Замeстник-ректор административна, стопанска и информационна дейност Проф. д-р Румен Бинев, двм 699 203
4 Ректорат Замeстник-ректор по научноизследователска и международна дейност Доц. д-р Дарина Заимова 699 230
5 Ректорат Главен секретар Доц. д-р Неделина Костадинова 699 205
6 Ректорат Заместник-ректор по качество, акредитация и следдипломна квалификация Доц. д-р Боряна Парашкевова 699 204
7 Ректорат Заместник-ректор по проектна дейност Доц. д-р Емил Славов, дм 699 271
8 Ректорат Началник кабинет на ректора Станислава Карова 699 202 670 204
10 Ректорат Председател унивеситетско настоятелство Проф. Иван Станков 699 545
11
12 Ректорат Учебен отдел експерт учебна дейност Константина Канелова 699 208 673 021 0887900491
14 Ректорат Учебен отдел експерт чуждестранни студенти и общежития Стефка Михова 699 209 0887900493
15 Ректорат Учебен отдел експерт учебна дейност Виолета Колева 699 209 0882552256
16
17
18
19 Ректорат Научна дейност експерт научни степени, конкурси,докторанти Снежана Друмева 699 212 0884972626
20 Ректорат Научна дейност експерт научни проекти, университетско списание Ваня Буюклиева 699 212 0884972655
21
22 Ректорат Качество и акредитация експерт СДКО Евелина Данчева 699 224 0884003389
23 Ректорат Качество и акредитация експерт Качество, акредитация и СДК Марияна Банкова 699 224
24 Ректорат Международно сътрудничество мобилност експерт международно сътрудничество Ренета Мицова 699 213 0884972215
25 Ректорат Международно сътрудничество и мобилност експерт международно сътрудничество Александър Генов 699 213 0882494450
26 Ректорат Връзки с обществеността експерт връзки с обществеността Надя Лилова 0885833310
27 Ректорат Връзки с обществеността експерт връзки с обществеността Деница Шишкова 699 213 0888911221
28 Ректорат Връзки с обществеността експерт връзки с обществеността Невена Димитрова 699 267 0882716710
29 Ректорат Кариерен център Ръководител център кариерно развитие Доц. Стойчо Методиев 699 337
30 Ректорат Кариерен център експерт кариерен център Стоянка Пастърмова 699 245
31 Ректорат Център за дистанционно обучение Ръководител доц. д-р Габриела Кирякова 699 440
32 Ректорат Център за информационно и компютърно обслужване експерт компютърни системи и технологии Живко Желязков 699 214 0899281873
33 Ректорат Център за информационно и компютърно обслужване експерт компютърни системи и технологии Атанас Димиев 699 215 0886551615
34 Ректорат Център за информационно и компютърно обслужване експерт компютърни системи и технологии Максим Велчев 699 215 0885160683
35 Ректорат Център за информационно и компютърно обслужване експерт компютърни мрежи Георги Георгиев 699 211 0886798411
36
37 Ректорат Вътрешен финансов контрол експерт вътрешен финансов контрол Марина Тенева 699 225 0885888754
38 Ректорат Финансово счетоводен отдел ръководител ФСО Господин Господинов 699 220 672 818 0884973298
39 Ректорат Финансово счетоводен отдел експерт счетоводител Надежда Владимирова 699 260 0877681286
40 Ректорат Финансово счетоводен отдел експерт счетоводител Светла Стоянова 699 221 0884973424
41 Ректорат Финансово счетоводен отдел специалист касиер счетоводител Гинка Дучева 699 223 0886890256
42 Ректорат Финансово счетоводен отдел експерт счетоводител заплати Живка Стефанова 699 226 0885553843
43 Ректорат Финансово счетоводен отдел експерт счетоводител Димитър Димитров 699 260
44 Ректорат Административно Обслужване експерт човешки ресурси - личен състав Ралица Атанасова 699 297 0884972558
45 Ректорат Административно Обслужване експерт човешки ресурси - личен състав Петя Танчева 699 297
46 Ректорат Административно Обслужване експерт админстр.обслужване Ваня Трифонова 699 206 0884972265
47 Ректорат Обществени поръчки ръководител обществени поръчки Милен Господинов 699 250 0896605684
48 Ректорат Обществени поръчки експерт обществени поръчки Ивелина Чехларова 699 270 0887900492
49 Ректорат Обществени поръчки експерт обществени поръчки Анжелика Караминкова 699 270 0882466568
50 Ректорат Деловодство деловодител Ваня Бобева 699 217 0886995657
51 Ректорат Деловодство куриер Христина Иванова 699 216 0887188908
52 Ректорат Централна Научно изследоватeлска лаборатория Ръководител Доц. д-р Георги Беев 699 497
53 Ректорат Централна Научно изследоватeлска лаборатория експерт лаборант 699 294
54 Ректорат Централна Научно изследоватeлска лаборатория специалист химик лаборант 699 294
55
56 Библиотека Директор библиотека Желка Даковска 699 238 0888588961
57 Библиотека специалист библиотекар Венелина Иванова 699 240
58 Библиотека експерт библиотекар Димитрина Стоянова 699 237
59 Библиотека Дигитален център 699 241
60 Библиотека Заемна 699240
61
62 Ректорат Видеоцентър и фотолаборатория специалист фотограф, Оператор ВТ Ивалин Костадинов 699 218
63
64 Ректорат Капитално Строителство Университетска Собственост техник строителство и архитектура Валентина Раллис 699 577 0889126763
65 Ректорат Капитално Строителство Университетска Собственост техник строителство и архитектура Донка Червенакова 699 577
66
67 Бази за практическо обучение Академичен технологичен комплекс Директор д-р Емил Димитров 699 258 0884276036
68 Бази за практическо обучение Академичен технологичен комплекс главен счетоводител Ангелинка Колева – Банкова 699 259
69
70 Ректорат Административно Стопански Дейности Отговорник спом. дейности Александър Ж. Александров 699 280 0894707016
71 Ректорат Административно Стопански Дейности Домакин Ваня Тодорова 699 252 0885888398
72 Ректорат Административно Стопански Дейности домакин Теодора Иванова 699 252 0885888398
73 Ректорат Секция техническа поддръжка маш.монтьор Живко Хинчев 699 231 0886798422
74 Ректорат Секция техническа поддръжка Водопроводчик Живко Иванов 699 231 0885888256
75 Ректорат Секция техническа поддръжка Водопроводчик Гено Неделчев 699 231 0889700536
76 Ректорат Секция техническа поддръжка дърводелец Тодор Тодоров 699 231 0884231113
77 Ректорат Секция техническа поддръжка Строителен работник Драгомир Лесов 699 231 0882060105
78 Ректорат Секция техническа поддръжка Строителен работник Иван Иванов 699 231 0876873091
79 Ректорат Секция техническа поддръжка Специалист телекомуникации Пламен Трифонов 699 211 0886798311
80
81 Ректорат Секция техническа поддръжка Електротехник Руси Марчев 699 228 0886888232
82 Ректорат Секция техническа поддръжка Електротехник Стойко Стоев 699 229 0884718509
83 Ректорат Секция техническа поддръжка Електротехник Тодор Минев 699 229 0894845717
84 Ректорат Секция техническа поддръжка Електротехник Любомир Митев 699 299 0888228824
85 Ректорат Секция - Хигиена и озеленяване отговорник секция Хигиена Жаклин Чилева 699 242 0888692547
86 Ректорат Секция - Хигиена и озеленяване хигиенист Тотка Матева 699 246 0885888167
87 Ректорат Секция - Хигиена и озеленяване хигиенист Павлина Желязкова 699 246
88 Ректорат Секция - Хигиена и озеленяване хигиенист Керка Илева 699 243
89 Ректорат Секция - Хигиена и озеленяване хигиенист Айнур Моллова 699 285
90 Ректорат Секция - Хигиена и озеленяване хигиенист Илиана Георгиева 699 243
91 Ректорат Секция - Хигиена и озеленяване хигиенист Сийка Колева 699 243
92 Ректорат Секция - Хигиена и озеленяване хигиенист Мария Пенева 699 246
93 Ректорат Секция - Хигиена и озеленяване хигиенист Затие 699 246
94 Ректорат Секция - Хигиена и озеленяване хигиенист Бистра Иванова 699 243
95
96 Ректорат Секция - Автотранспорт отговорник секция Петър Дучев 699 255 0885676735
97 Ректорат Секция - Автотранспорт шофьор Иван Иванов 699 234 0885888212
98 Ректорат Секция - Автотранспорт шофьор Никола Николов 699 255 0886798300
99 Ректорат Секция - Автотранспорт шофьор Слави Тодоров 699 255 0889241418
100 Ректорат Секция - Автотранспорт шофьор Дончо Дончев 699 255 0888901265
101
102 Ректорат охрана ТрУ - Студентски град Отговорник охрана 699 222 0887900484
103 Ректорат охрана ТрУ - Студентски град охрана 699 222 0885888232
104 Ректорат Охрана Портиер - блок 1 Георги Камбуров 699 234 0886798290
105 Ректорат Охрана Портиер - блок 3 Стефан Желязков 699 234 0886798290
106 Ректорат Охрана Портиер - блок 6 699 285
107 Ректорат Охрана Портиер - блок 7 699 236
108 Синдикални организации Синдикат КНСБ НБС”ВОН” 699 429
109 Синдикати Синдикат Подкрепа 699 600 699 326
110
111
112 Университетски Спортен Клуб - Тракия 699 282
113
114 Студентски стол - Студентски град Домакин 699 261 672 962
115 Студентски стол - Студентски град Кухня 699 263
116 Студентски общежития бл.7 Студентски град 699 264 672 964
117 Студентски общежития бл.4 Студентски град 699 265 672 957
118 Студентски общежития бл.3 кв.Казански 671 107
119
120 Копирен център офис1, офис2, книжарница 699 286
121 Пощенски клон "Български Пощи" Пощенски клон 699 295
122 АФ Декан Доц. д-р Димитър Панайотов 699303 670940 0887424797
123 АФ Зам. - декан по административно стопанска дейност Проф. д-р Веселин Радев 699301 0887386747
124 АФ Зам. - декан по учебна дейност Доц. д-р Нели Грозева 699302 0882108465
125 АФ Зам. - декан по научноизследователска дейност Проф. д-р Светлана Георгиева 699301 0885316620
126 АФ Секретар на АФ Доц. д-р Диян Георгиев 699322 0886609816
127 АФ Деканат Ст. експерт, административен секретар Нанка Йорданова 699300 0885973355
128 АФ Учебен отдел Рени Карабайрамова - инспектор УД 699304
129 АФ Учебен отдел Данилина Учкова - инспектор УД 699304
130 АФ Учебен отдел инспектор ККО Ана Георгиева 699311 0888 503 144 a.s.georgieva@uni-sz.bg
131 АФ Административни служби Маргарита Делчева - ст. експерт - орг. дейност 699305
132 АФ Административни служби администратор компютърни мрежи Здравка Илиева 699312 0888001429
133 АФ Административни служби Маргарита Делчева - домакин 699253
134 АФ Административни служби Пенко Войников - снабдител - шофьор 699255 0884377081
135 АФ Финансово - счетоводен отдел Галя Стоянова - гл. счетоводител 699306 0887840555
136 АФ Финансово - счетоводен отдел Антония Иванова - счетоводител 699307
137 АФ Финансово - счетоводен отдел Ваня Тонева - счетоводител 699307 0888963322
138 АФ Финансово - счетоводен отдел Ренета Танева - ТРЗ 699247
139 АФ Финансово - счетоводен отдел Дора Колева - личен състав - касиер 699308
140 АФ Център за координация и разработване на национални и международни проекти ръководител Проф. дсн Цанко Яблански 699446 0888128649
141 АФ Център за координация и разработване на национални и международни проекти Нели Цветанова - ст. експерт - междунар. сътрудничество 699446
142 АФ Център за координация и разработване на национални и международни проекти Александър Ангелов - експерт 699443
143 АФ Център за следдипломна квалификация и консултантска дейност Стоянка Балабанова - ст. експерт 699387
144 АФ Център за безопасност и управление на риска в Аграрния сектор Проф. д-р Юрий Митев - ръководител 699489
145 АФ Консултантска служба в направление млечно животновъдство Доц. д-р Чонка Митева - ръководител 699492
146 АФ Научно - изследователска лаборатория Проф. дсн Гюрга Михайлова - ръководител 699272
147 АФ Научно - изследователска лаборатория Ст. експ. Иванка Стефанова 699262
148 АФ Научно - изследователска лаборатория Станка Василева Гл. спец. хим. 699262
149 АФ Учебно - научен център "Управление и опазване на околната среда" Ас. Дияна Дерменджиева 699491
150 АФ Научно списание"Agricultural science and technology" Проф. дсн Радослав Славов - отговорен редактор 699300 0888497387
151 АФ Научно списание"Agricultural science and technology" Проф. дсн Цанко Яблански - гл. редактор 699443, 330 0888128649
152 АФ Научно списание"Agricultural science and technology" Нели Цветанова - технически сътрудник 699446
153 АФ Музей на Аграрен факултет Гл. ас. д-р Диян Георгиев - отговорник 699322
154 АФ Студентски съвет - АФ Студентски съвет - АФ 699507
155 АФ Катедра "Биология и аквакултура" Секция "Аквакултура" Проф. д-р Йордан Стайков 699377
156 АФ Катедра "Биология и аквакултура" Секция "Аквакултура" Ас. д-р Стефка Стоянова 699376
157 АФ Катедра "Биология и аквакултура" Секция "Аквакултура" Ст. спец. Валентина Щилянова 699378
158 АФ Катедра "Биология и аквакултура" Секция "Аквакултура" Ас. д-р Ивайло Сираков 699379
159 АФ Катедра "Биология и аквакултура" Секция "Аквакултура" УЕБ Аквакултура 699380
160 АФ Катедра "Биология и аквакултура" Секция "Ботаника" Гл. ас. д-р Нели Грозева 699317
161 АФ Катедра "Биология и аквакултура" Секция "Ботаника" Гл. ас. д-р Силвия Раданова 699319
162 АФ Катедра "Биология и аквакултура" Секция "Ботаника" Доц. д-р Катя Нанева Величкова 699318
163 АФ Катедра "Биология и аквакултура" Секция" Зоология и екология" Доц. д-р Златка Димитрова 699321
164 АФ Катедра "Биология и аквакултура" Секция" Зоология и екология" Доц. д-р Диана Ганева 699324
165 АФ Катедра "Биология и аквакултура" Секция" Зоология и екология" Доц. д-р Диян Георгиев 699322
166 АФ Катедра "Биология и аквакултура" Секция" Зоология и екология" Ас. Маргарита Маринова 699375
167 АФ Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Доц. д-р Светлана Бойчева - ръководител катедра 699327
168 АФ Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция" Биохимия" Проф. дсн Васил Атанасов 699313
169 АФ Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция" Биохимия" Проф. дсн Майя Попова 699315
170 АФ Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция" Биохимия" Ст. експ. Жанета Трендафилова 699316
171 АФ Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция" Биохимия" Биохимична лаборатория 699452
172 АФ Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция" Биохимия" Aс. Eлица Вълкова 699314
173 АФ Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция "Микробиология" Проф. дсн Стефан Денев 699326
174 АФ Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция "Микробиология" Доц. д-р Георги Беев 699497
175 АФ Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция "Микробиология" Ст. експ. Лина Попова 699328
176 АФ Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция “Физика” Доц. д-р Стефка Атанасова 699458
177 АФ Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция “Физика” Доц. д-р Пенка Дюлгерова 699457
178 АФ Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция “Физика” Гл. ас. Николай Такучев 699459
179 АФ Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция “Физика” Ас.д-р Димитър Йоргов 699457
180 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Доц. д-р Стойчо Методиев - ръководител катедра 699337
181 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Секция "Генетика" Проф. дсн Светлин Танчев 699332
182 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Секция "Генетика" Доц. д-р Евгений Желязков 699331
183 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Секция "Генетика" Проф. д-р Светлана Георгиева 699334
184 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Секция "Генетика" Ас. Деяна Христова 699362
185 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Секция "Генетика" Ст. спец. Росица Спасова 699335
186 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Секция "Развъждане" Доц. д-р Вацлав Дрбохлав 699336
187 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Секция "Развъждане" Доц. д-р Стойчо Методиев 699337
188 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Секция "Развъждане" Ст. експ. Николай Николов 699338
189 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Секция "Развъждане" Ас. Желязко Събев 699331
190 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Секция "Репродукция" Доц. д-р Станимир Димитров 699340
191 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Секция "Репродукция" Доц. д-р Георги Бонев 699341
192 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Секция "Репродукция" Ст. експ. Борис Бадаров 699343
193 АФ Катедра "Генетика, развъждане и репродукция" Секция "Репродукция" Библиотека 699342
194 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Овцевъдство и козевъдство” Доц. д-р Димитър Панайотов - ръководител катедра 699346
195 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Овцевъдство и козевъдство” Проф. дсн Иван Станков 699344
196 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Овцевъдство и козевъдство” Проф. дсн Радослав Славов 699345 0888497387
197 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Овцевъдство и козевъдство” Доц. д-р Димитър Панайотов 699346 0884382566
198 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Овцевъдство и козевъдство” Гл. ас. д-р Дарина Памукова 699347
199 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Овцевъдство и козевъдство” Ст. експ. Раймонда Кацарова 699350
200 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Говедовъдство и биволовъдство” Доц. д-р Живка Герговска 699351
201 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Говедовъдство и биволовъдство” Доц. д-р Милена Панайотова 699353
202 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Говедовъдство и биволовъдство” Ст. експ. Стефан Велев 699357
203 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Говедовъдство и биволовъдство” Вълка Колева - хигиенист 699357
204 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Млекарство” Проф. дсн Гюрга Михайлова 699359
205 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Млекарство” Доц. д-р Тодор Илиев 699360
206 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Млекарство” Доц. д-р Николинка Найденова 699354
207 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Млекарство” Ст. експ. Пламен Петков 699361
208 АФ Катедра “Животновъдство - преживни животни и млекарство” Секция „Млекарство” Донка Ненова - хигиенист 699328
209 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Птицевъдство” Проф. д-р Марин Кабакчиев - ръководител катедра 699381
210 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Птицевъдство” Доц. д-р Димитрина Дрбохлавова 699382
211 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Птицевъдство” Проф. д-р Атанас Генчев 699383
212 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Птицевъдство” Ст. експ. Цветана Тонева 699384
213 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Птицевъдство” Галина Иванова - хигиенист 699373
214 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “ Бубарство” Доц. д-р Михаил Панайотов 699370 0888479573
215 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “ Бубарство” Ст. спец. Донка Канева 699369
216 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Пчеларство” Ас. Свилен Лазаров 699366
217 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Пчеларство” Доц. д-р Иванка Желязкова 699367
218 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Зайцевъдство и дивечовъдство” Проф. д-р Иван Григоров 699363
219 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Зайцевъдство и дивечовъдство” Гл. ас. д-р Евгений Райчев 699363
220 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Зайцевъдство и дивечовъдство” Ас. Станислава Пеева 699365
221 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Свиневъдство” Проф. д-р Валентин Кацаров 699388
222 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Свиневъдство” Доц. д-р Валентин Дойчев 699386
223 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Коневъдство” Проф. д-р Георги Бързев 699373
224 АФ Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “Коневъдство” Ст. спец. Тодорка Славова 699373
225 АФ Катедра "Аграрно инженерство" Доц. д-р Банко Банев - ръководител катедра 699392 0884377084
226 АФ Катедра "Аграрно инженерство" Проф. д-р Димитър Динев 699391
227 АФ Катедра "Аграрно инженерство" Доц. д-р Неделчо Делчев 699391
228 АФ Катедра "Аграрно инженерство" Доц. д-р Веселин Влашев 699393
229 АФ Катедра "Аграрно инженерство" Доц. д-р Рашко Георгиев 699395
230 АФ Катедра "Аграрно инженерство" Доц. д-р Кънчо Пейчев 699394
231 АФ Катедра "Аграрно инженерство" Ас. Димирър Георгиев 699396
232 АФ Катедра "Аграрно инженерство" Гл. ас. д-р Ваня Димова 699397
233 АФ Катедра "Аграрно инженерство" Ст. експ. Нанка Никифорва 699398
234 АФ Катедра "Аграрно инженерство" Ас. експ. Галина Динева 699398
235 АФ Катедра "Аграрно инженерство" Дончо Стоянов - механик 699399
236 АФ Катедра "Аграрно инженерство" Заседателна зала катедра стая 35 699434
237 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Проф. дсн Енчо Енев - ръководител катедра 699460 0888911226
238 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Физиология на животните” Проф. д-р Иван Върляков 699480 0888333771
239 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Физиология на животните” Доц. д-р Веселин Радев 699466 0887386747
240 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Физиология на животните” Гл.ас. Тодор Славов 699462
241 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Физиология на животните” Ст. експ. Филинка Минева 699465
242 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Физиология на животните” Светла Иванова – гледач на опитни животни 699467
243 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Морфология на животните” Доц. дсн Мирослав Стефанов 699469
244 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Морфология на животните” Доц. д-р Стефан Рибарски 699471
245 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Морфология на животните” Доц. д-р Радослав Михайлов 699470
246 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Морфология на животните” Ас. Иван Пенчев 699473
247 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Морфология на животните” Ст. експ. Валентин Вичев 699472
248 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Морфология на животните” Ст. експ. Диана Илиева 699473
249 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Хранене на животните” Проф. д-р Атанас Илчев 699474
250 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Хранене на животните” Доц. д-р Сашка Чобанова 699476
251 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Хранене на животните” Доц. д-р Ганчо Ганчев 699477
252 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Хранене на животните” Ст. експ. Йорданка Папазова 699478
253 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Хранене на животните” Учебна зала 699479
254 АФ Катедра “Морфология, физиология и хранене на животните” Секция “Хранене на животните” Компютърна зала 699481
255 АФ Катедра “Приложна екология и зоохигиена” Секция "Приложна екология" Проф. дсн Георги Петков - ръководител катедра 699488 0889620577
256 АФ Катедра “Приложна екология и зоохигиена” Секция "Приложна екология" Доц. д-р Гергана Костадинова 699487
257 АФ Катедра “Приложна екология и зоохигиена” Секция "Приложна екология" Ас. Дияна Дерменджиева 699484
258 АФ Катедра “Приложна екология и зоохигиена” Секция "Зоохигиена" Проф. д-р Чонка Митева 699489
259 АФ Катедра “Приложна екология и зоохигиена” Секция "Зоохигиена" Ас. Димо Проданов Димов 699486
260 АФ Катедра “Приложна екология и зоохигиена” Секция "Здравеопазване" Проф. д-р Юрий Митев 699489 0886543257
261 АФ Катедра “Приложна екология и зоохигиена” Секция "Здравеопазване" Ст. експ. Росица Пенчева 699492
262 АФ Катедра “Приложна екология и зоохигиена” Секция "Здравеопазване" Гл. Ас Тончо Пенев 699489
263 АФ Катедра "Растениевъдство" Доц. д-р Грози Делчев 699493 0886929955
264 АФ Катедра "Растениевъдство" Проф. дсн Димитър Павлов 699494 0885316620
265 АФ Катедра "Растениевъдство" Доц. д-р Васил Ковачев 699496
266 АФ Катедра "Растениевъдство" Доц. д-р Цочо Лалев 699497
267 АФ Катедра "Растениевъдство" Доц. д-р Стефан Мавродиев 699498
268 АФ Катедра "Растениевъдство" Доц. д-р Ценка Желязкова 699494
269 АФ Катедра "Растениевъдство" Доц. д-р Мима Тодорова 699499
270 АФ Катедра "Растениевъдство" Гл. ас. Мария Герджикова 699499
271 АФ Катедра "Растениевъдство" Ас. Митко Георгиев 699498
272 АФ Катедра "Растениевъдство" Ас. Любов Плешкуца 699495
273 АФ Катедра "Растениевъдство" Мл. спец. Славка Динева 699389
274 ВМФ Декан Проф. двмн Михни Люцканов 699505 670193 0888460456
275 ВМФ Зам. Декан по УМДКК Доц. д-р Евгени Славов 699501
276 ВМФ Зам.-декан по клинична дейност Доц. д-р Диан Канъков 699502
277 ВМФ Зам.-декан по НИД Доц. д-р Пламен Георгиев 699506
278 ВМФ Деканат Кети Ангелова–секретар на Факултет 699500 0887111244
279 ВМФ Деканат Д-р Надя Колева–Ст.експерт УМД 699504 0884771372
280 ВМФ Деканат Любомир Иванов-Ст.експерт КК 699690 0884771728
281 ВМФ Деканат Д-р Невена Първанова–Ст.експерт по клинично обучение и НИД 699506 0884771774
282 ВМФ Деканат Мадлен Иванова–Ръководител компютърен център 699508
283 ВМФ Деканат Мария Грозева–хигиенист 699509
284 ВМФ Деканат Диан Гърдев - Шофьор Деканат 699254
285 ВМФ Нуньо Нунев – шофьор домакин клиники 699249
286 ВМФ Студентски съвет ВМФ 699256
287 ВМФ Финансово-счетоводен отдел Катя Славова–Главен счетоводител 699680 0884771570
288 ВМФ Финансово-счетоводен отдел Дарина Георгиева–счетоводител 699678
289 ВМФ Финансово-счетоводен отдел Пенка Ангелова-счетоводител 699678
290 ВМФ Финансово-счетоводен отдел Денка Танева-касиер 699682
291 ВМФ Финансово-счетоводен отдел Милена Русева–икономист ТРЗ 699681
292 ВМФ Материално-техническо снабдяване Мария Желязкова – снабдител 699254 0884771724
293 ВМФ Материално-техническо снабдяване Петрана Петкова - домакин 699249
294 ВМФ Личен състав Таня Иванова - Човешки ресурси ТРЗ 699248
295 ВМФ Катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения “ Проф. д-р Наско Василев Ръководител катедра 699511 0888128643
296 ВМФ Катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения “ Доц. д-р Пламен Георгиев 699512
297 ВМФ Катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения “ Доц. д-р Станимир Йотов 699513
298 ВМФ Катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения “ Гл.ас.д-р Антон Антонов 699514
299 ВМФ Катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения “ Гл. Ас. Анатоли Атанасов 699515
300 ВМФ Катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения “ Ас. Иван Фасулков 699515
301 ВМФ Катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения “ д-р Марияна Колева 699521
302 ВМФ Катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения “ Велинка Ралчева – Гл. специалист 699517
303 ВМФ Катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения “ Донка Баева - хигиенист 699518
304 ВМФ Катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения “ Библиотека 699519
305 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Проф.двмн Йордан Николов 699699
306 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Доц. д-р Румен Бинев 699530
307 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Гл.Ас. Сашо Събев 699529
308 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Доц. Диан Канъков 699529
309 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Гл.Ас. Иван Вълчев 699530
310 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Гл.Ас. Красимир Стоянчев 699533
311 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Гл.Ас. Лазарин Лазаров 699534
312 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Доц. Антон Русенов 699533
313 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Ст.Ас.Цанко Христов 699534
314 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Д-р Славчо Славов - ординатор 699532 699686
315 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Орлин Иванов - вет.техник 699532 699686
316 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Славея Гюзелева - биолог 699531
317 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” хигиенист Ганка Димитров 699531
318 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Библиотека 699697
319 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Гледач животни 699688
320 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” Проф. двмн Александър Павлов - ръководител катедра 699536 0888498464
321 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” Проф. двмн Иван Въшин 699535
322 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” Доц. д-р Валентин Русев 699538
323 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” Доц. Динко Динков 699539
324 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” Доц. д-р Тодор Стоянчев 699540
325 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” Гл. д-р Деян Стратев 699537
326 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” ас.Ралица Кючукова 699695
327 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” Инж.химик Стефания Дончева 699541
328 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” Инж. Даниела Минева 699542
329 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” Катя Владова - лаборант 699544
330 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” Микробиологична лаборатория 699543
331 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход” Марийка Русева - хигиенист 699544
332 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Проф. д-р Иван Божков 699545 0889378042
333 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Гл. ас. д-р Гергана Николова 699550
334 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Ас. д-р Ласка Костадинова 699547
335 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Стоянка Иванова–вет. фелдшер 699548
336 ВМФ Катедра„Хигиена,технология и контрол на хранителните продукти от животински произход; Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Секция„Ветеринарно законодателство и мениджмънт” Дарина Минчева–хигиенист 699548
337 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Екология с радиационна екология” Ръководител катедра 699551 699694
338 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Екология с радиационна екология” Гл.Ас. Невена Николова 699553
339 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Екология с радиационна екология” Весела Кирова–биолог 699554
340 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Хранене, диететика и ветеринарно-санитарна експертиза на фуражите” Проф. д-р Димо Гиргинов–отговорник 699555
341 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Хранене, диететика и ветеринарно-санитарна експертиза на фуражите” Доц. д-р Крум Неделков 699556 0885763883 k_nedelkov@abv.bg
342 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Хранене, диететика и ветеринарно-санитарна експертиза на фуражите” Ст. ас. Александър Атанасов 699557
343 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Хранене, диететика и ветеринарно-санитарна експертиза на фуражите” Величка Оризова–химик 699558
344 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Хранене, диететика и ветеринарно-санитарна експертиза на фуражите” Лаборатория 699558
345 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция „Ветеринарна хигиена,етология и защита на животните” Доц. д-р Красимира Узунова - отговорник секция 699571
346 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция „Ветеринарна хигиена,етология и защита на животните” Доц. Надя Бозакова 699570
347 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция „Ветеринарна хигиена,етология и защита на животните” Павлина Иванова 699572
348 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Генетика” Проф. дбн Лилян Сотиров 699574
349 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Генетика” Доц. д-р Валентин Семерджиев 699575
350 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Генетика” Доц. д-р Добри Ярков 699573
351 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Генетика” д-р Иванка Воденичарова 699576
352 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Генетика” Иванка Борисова 699578
353 ВМФ Катедра„Общо животновъдство” Секция„Генетика” Божанка Стамова–Гледач
354 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Патологична анатомия” Доц.д-р Иван Никифоров–Ръководител 699562
355 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Патологична анатомия” Проф. двмн Стойчо Стоев 699563
356 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Патологична анатомия” Доц. д-р Иван Динев 699679
357 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Патологична анатомия” Гл.Ас. Нели Грозева 699564
358 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Патологична анатомия” Гл.Ас. Радостин Симеонов 699565
359 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Патологична анатомия” Хистологична лаборатория 699567
360 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Патологична анатомия” Хистохимична лаборатория 699568
361 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Патологична анатомия” Аутопсионна зала 699569
362 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Патологична анатомия” Зала 8 699683
363 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Патологична анатомия” Библиотека 699561
364 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Функционална патология и имунология” Доц. д-р Димитрина Гундашева-отговорник 699580
365 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Функционална патология и имунология” Доц. д-р Мария Андонова 699579
366 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Функционална патология и имунология” Доц. Евгени Славов 699585
367 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Функционална патология и имунология” Гл.Ас. Петко Джелебов 699581
368 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Функционална патология и имунология” Лаборатория по хематология Димка Петрова–клиничен лаборант 699582
369 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Функционална патология и имунология” Лаборатория по патобиохимия 699583
370 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Функционална патология и имунология” Лаборатория по имунология 699584
371 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Функционална патология и имунология” Компютърна зала 699691
372 ВМФ Катедра„Обща и клинична патология на животните” Секция„Функционална патология и имунология” Библиотека 699586
373 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Проф. двмн Венцислав Койнарски - Ръководител катедра 699588
374 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Доц. д-р Андрей Иванов 699589
375 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Доц. д-р Петьо Прелезов 699590
376 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Гл.Ас. Звезделина Киркова 699591
377 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Ас. Петър Илиев 699587
378 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Дарина Борисова 699592
379 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Нела Григорова 699592
380 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Донка Недялкова 699593
381 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Подготвителна упражнения 699594
382 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Офис 699595
383 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Лаборатория по хелминтология 699596
384 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Лаборатория по протозоология 699597
385 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Лаборатория по арахноентомология 699598
386 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Клиника 699599
387 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Паразитология” Подготвителна амфитеатър 699684
388 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Ветеринарна микробиология” Проф. двмн Иван Зарков–отговорник 699600
389 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Ветеринарна микробиология” Доц. д-р Първан Първанов 699601
390 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Ветеринарна микробиология” Доц. д-р Николай Сандев 699602
391 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Ветеринарна микробиология” Доц. д-р Валентина Урумова 699603
392 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Ветеринарна микробиология” Гл.Ас. Николина Русенова 699604
393 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Ветеринарна микробиология” Д-р Венета Василева 699606
394 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Ветеринарна микробиология” Мима Господинова–клиничен лаборант 699607
395 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Ветеринарна микробиология” Ваня Костадинова 699293
396 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Ветеринарна микробиология” Лаборатория по клинична бактериология 699603
397 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Ветеринарна микробиология” Лаборатория по клинична вирусология 699293
398 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Ветеринарна микробиология” Лаборатория по пчелна патология 699608
399 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Ветеринарна микробиология” Библиотека 699609
400 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Доц. д-р Михни Люцканов - отговорник 699613
401 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Проф. д-р Илия Цачев 699616
402 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Гл..ас. Гошо Михайлов 699615
403 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Доц. Владимир Петров 699610
404 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Гл. ас. Пламен Маруцов 699693
405 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Гл. ас. Георги Желев 699614
406 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Гл. ас. Койчо Коев 699617
407 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Лаборатория за имунодиагностика Красимира Господинова 699620
408 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Лаборатория по стадна диагностика- Велина Динкова 699619
409 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Организатор упражнения - Петя Купенова 699617
410 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Тонка Колева 699611
411 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Библиотека 699611
412 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Стерилизационна 699687
413 ВМФ Катедра„Ветеринарно медицинска микробиология,инфекциозни и паразитни болести” Секция„Епидемиология, инфекциозни болести и превантивна медицина” Отделение по заразни и паразитни болести д-р Недялка Георгиева 699618
414 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Проф. двмн Иван Пенчев - Ръководител катедра 699629
415 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Фармакология, токсикология и обща терапия” Проф. двмн Любомир Лашев - отговорник 699622
416 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Фармакология, токсикология и обща терапия” Доц. д-р Румяна Мутафчиева 699621
417 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Фармакология, токсикология и обща терапия” Доц. д-р Димитричка Димитрова 699623
418 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Фармакология, токсикология и обща терапия” Проф. д-р Анелия Харитова 699696
419 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Фармакология, токсикология и обща терапия” докторант 699625
420 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Фармакология, токсикология и обща терапия” Светла Апостолова–организатор 699626
421 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Фармакология, токсикология и обща терапия” Екатерина Брайкова–лаборант 699626
422 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Фармакология, токсикология и обща терапия” Катя Данаилова–хигиенист 699624
423 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Физиология на животните” Проф. двмн. Иван Пенчев 699629
424 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Физиология на животните” Проф. д-р Бойчо Биволарски 699630
425 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Физиология на животните” Гл..Ас.д-р Наталия Григорова 699628
426 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Физиология на животните” Гл. ас.д-р Екатерина Вачкова 699634
427 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Физиология на животните” Д-р Радослава Павлова 699632
428 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Физиология на животните” Д-р Йорданка Атанасова - организатор 699633
429 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Физиология на животните” докторанти 699631
430 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Биохимия с основи на клиничната биохимия” Проф. д-р Теодора Мирчева-отговорник 699635
431 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Биохимия с основи на клиничната биохимия” Гл.Ас. Евгения Дишлянова 699636
432 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Биохимия с основи на клиничната биохимия” Гл. Ас. Димитринка Запряноава 699637
433 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Биохимия с основи на клиничната биохимия” Петя Баева–организатор 699638
434 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Биохимия с основи на клиничната биохимия” Недка Костова–хигиенист 699639
435 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Химия” Проф. д-р Недялка Георгиева - Ръководител 699640
436 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Химия” Доц. д-р Ангел Павлов 699641
437 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Химия” Гл. ас. Лилко Каменов 699643
438 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Химия” Гл. ас.Звезделина Янева 699642
439 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Химия” Деница Динева - организатор 699644
440 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Химия” Веска Ранчева - лаборант 699644
441 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Химия” Веселина Иванова - хигиенист 699644
442 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Доц. двмн Ангел Воденичаров-Ръководител катедра 699645
443 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Гл.Ас. д-р Росен Димитров 699647
444 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Гл.Ас. Димитър Костов 699648
445 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Гл.Ас. Пенка Йонкова 699649
446 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Гл.Ас. Генади Костадинов 699651
447 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Ст.Ас. Христо Христов 699675
448 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Ст.Ас. Ивайло Стефанов 699650
449 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Ас. Николай Цандев 699650
450 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Ас.Камелия Стаматова 699654
451 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Д-р Евангелина Манафова 699653
452 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Галина Вътева - организатор 699655
453 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Маргарита Ганчева–ветеринарен фелдшер 699650
454 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Николай Ганев–ветеринарен фелдшер 699288
455 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Станко Станков - хигиенист 699288
456 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Цитология, хистология и ембриология” Доц. д-р Димитър Димитров 699656
457 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Цитология, хистология и ембриология” Гл.Ас. Георги Пенчев 699658
458 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Цитология, хистология и ембриология” Ас. Давид Йовчев 699657
459 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Цитология, хистология и ембриология” Боряна Койнарска–организатор 699659
460 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Цитология, хистология и ембриология” Анастаска Костова - хигиенист 699659
461 ВМФ Катедра „Ветеринарна хирургия” Проф. двмн Иван Борисов 699665 0888447959
462 ВМФ Катедра „Ветеринарна хирургия” Доц. д-р Михаил Паскалев 699666
463 ВМФ Катедра „Ветеринарна хирургия” Доц. д-р Галина Симеонова 699668
464 ВМФ Катедра „Ветеринарна хирургия” Гл.Ас. Николай Горанов 699667
465 ВМФ Катедра „Ветеринарна хирургия” Ас. Влади Недев 699669
466 ВМФ Катедра „Ветеринарна хирургия” Гл.Ас. Светозар Кръстев 699662
467 ВМФ Катедра „Ветеринарна хирургия” Доц. Цветан Чапръзов 699670
468 ВМФ Катедра „Ветеринарна хирургия” Ас. Румен Ройдев 699670
469 ВМФ Катедра „Ветеринарна хирургия” Инж. Даниела Иванова 699672
470 ВМФ Катедра „Ветеринарна хирургия” Ас. Георги Терзиев 699669
471 ВМФ Катедра „Ветеринарна хирургия” Ас. Радка Гарноева 699670
472 ВМФ Катедра „Ветеринарна хирургия” д-р Биляна Петрова - организатор 699674
473 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Клиника дребни животни Доц. д-р Цветан Чапразов - ръководител клиника 699663
474 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Клиника дребни животни Регистратура - Д-р Вероника Иванова 699677
475 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Клиника дребни животни Д-р Станислава Витанова - ординатор анестезиолог 699671
476 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Клиника дребни животни Д-р Цвета Филипова - ординатор анестезиолог 699671
477 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Клиника дребни животни Кети Михайлова - рентгенов лаборант 699673
478 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Клиника дребни животни Румяна Ганева 699671
479 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Клиника дребни животни Красимира Андреева 699671
480 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Клиника дребни животни Недялка Костова 699671
481 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ “Клиника за продуктивни животни” Доц. д-р Анатоли Атанасов- отговорник 699512
482 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ “Клиника за продуктивни животни” Д-р Георги Икономов - ординатор 699516
483 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ “Клиника за продуктивни животни” Иван Недев - болногледач 699524
484 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ “Клиника за продуктивни животни” Диньо Кисьов - болногледач 699524
485 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Клиника Болести по конете Гл.Ас. Галина Симеонова - Ръководител 699668
486 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Клиника Болести по конете Д-р Славчо Славов - ординатор 699532
487 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Клинична лаборатория Д-р Атанаска Боянова 699526
488 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Клинична лаборатория Росица Абаджиева - лаборант 699526
489 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Отделение Паразитология Д-р Антон Тонев 699599
490 ВМФ Редакция на Списание “Bulgarian Journal of Veterinary Medicine” Проф. двмн Любомир Лашев 699676
491 ВМФ Редакция на Списание “Bulgarian Journal of Veterinary Medicine” Проф. двмн Любомир Лашев 699676
492 МФ Декан Доц. д-р Мая Гълъбова 664200 600705 888273817
493 МФ Зам декан поУД Доц. д-р Жулиета Геренова 884018518
494 МФ Зам.декан по НД Доц. Антоанета Желева 885017955
495 МФ Зам.декан по АСД и ЛД Доц. д-р Иван Манчев  0885016755
496 МФ Адм.секретар- И.Ганева 664200 600705 0888273814
497 МФ Ст.експерт – межд. отношения – Антон Манолов 664460
498 МФ Гл.спец СДО - Д. Тутова 664203
499 МФ Ст.спец.НУД - Д. Георгиева 664202 0888128653
500 МФ Ст.експ.Уч.отдел- Илияна Павлова 664457 0889998863
501 МФ Ст.експ.уч.отдел - Чужд.студенти - Милка Цвяткова 664204 0885890588 
502 МФ Гл.спец.УО – Медицина - Т. Ангелова 664 209
503 МФ Ст.експ. по качеството – Сестри и Акушерки – В. Димитрова 664209
504 МФ Ст.спец. по качеството-Соц.Д – И.Минчева 664333
505 МФ Административно стопанска дейност Директор 600630
506 МФ Счетоводство Гл.счетоводител С.Маркова 0888652139
507 МФ МФ Ст.експ.по РО-В.Янчева 648052
508 МФ МФ Ст.експерт ТРЗ 600668
509 МФ МФ Ст.експерт Ст.Д- М.Димитрова
510 МФ МФ Зав.личен състав- Р.Пенчева
511 МФ МФ Счетоводство
512 МФ МФ Счетоводство
513 МФ МФ Каса
514 МФ МФ Деловодство
515 МФ МФ Управител на склад-Г.Петрова
516 МФ МФ Библиотека
517 МФ МФ Организатор АВТ-Росен Димитров
518 МФ МФ Организатор Гр.защита
519 МФ МФ Митко Михалев шофьор
520 МФ МФ Ангел Ангелов шофьор
521 МФ МФ Петко Петков шофьор
522 МФ МФ Ст.експерт прец.техника-А.Фурнаджиев
523 МФ МФ Котелно,водопроводчик
524 МФ МФ Вивариум
525 МФ МФ Зала интернет-инж.Янков
526 МФ МФ Портал – Деканат
527 МФ МФ Портал – Морф.блок
528 МФ МФ Охрана – бариера – Деканат
529 МФ МФ Фотограф
530 МФ МФ Катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология” Ръководител - Доц.И.Танев
531 МФ Катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология” Асистенти
532 МФ Катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология” Асистенти
533 МФ МФ Катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология” Д-р Нина Георгиева 664347
534 МФ МФ Катедра „Медицинска физика, биофизика, рентгенология и радиология” Лаборант 664231
535 МФ МФ Катедра „Молекулярна биология, имунология и мед.генетика” Ръководител-Проф.Сп.Станилова 664223 600675
536 МФ Катедра „Молекулярна биология, имунология и мед.генетика” Асистенти
537 МФ Катедра „Молекулярна биология, имунология и мед.генетика” Имунолог.лаборатория
538 МФ Катедра „Молекулярна биология, имунология и мед.генетика” Лаборатория
539 МФ МФ Катедра „Молекулярна биология, имунология и мед.генетика” Д-р Б.Попов 311
540 МФ МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Ръководител-Проф. В. Гаджева 403
541 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Доц.А.Желева
542 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Доц.Т.Влайкова
543 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Асистенти
544 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Асистенти
545 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Асистенти
546 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Лаборатория
547 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Фармакология” Ръководител-Доц.Радев
548 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Фармакология” Д-р Стефан Радев
549 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Фармакология” Асистенти
550 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Фармакология” Лаборант
551 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Фармакология” Асистенти
552 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Физиология” Ръководител- Доц. д-р А. Толекова
553 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Физиология” Д-р Г.Илиева
554 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Физиология” Компютърна зала
555 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Физиология” Д-р К.Трифонова
556 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Физиология” Асистенти
557 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Физиология” Лаборатория
558 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Патофизиология” Ръководител - Доц. Т.Димитров
559 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Патофизиология” Асистенти
560 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Патофизиология” Асистенти
561 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „Патофизиология” Лаборатория
562 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „МБС” Ръководител
563 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „МБС” Асистенти
564 МФ Катедра „Медицинска химия и биохимия” Секция „МБС” Лаборант
565 МФ Катедра „Обща медицина и офталмология” Ръководител – Доц. д-р Зл. Трифонов
566 МФ Катедра „Обща медицина и офталмология” Асистенти, техн.сътрудник
567 МФ Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” Ръководител-Доц. д-р Ю.Маринова
568 МФ Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” Доц. д-р Св.Димитрова
569 МФ Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” Катя Пеева, компютърна зала
570 МФ Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” Асистенти
571 МФ Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” Асистенти
572 МФ Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” Асистенти
573 МФ Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” Технически сътрудник
574 МФ Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” Секция „Хигиена и професионални заболявания” Ръководител - Доц.д-р Р.Делирадева
575 МФ Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” Секция „Хигиена и професионални заболявания” Асистенти
576 МФ Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” Секция „Хигиена и професионални заболявания” Асистенти
577 МФ Катедра „Микробиология” Секция „Хигиена и професионални заболявания” Ръководител – Доц. д-р Г.Лазарова
578 МФ Катедра „Микробиология” Секция „Хигиена и професионални заболявания” Асистенти
579 МФ Катедра „Микробиология” Секция „Хигиена и професионални заболявания” Асистенти
580 МФ Катедра „Микробиология” Секция „Хигиена и професионални заболявания” Асистенти
581 МФ Катедра „Микробиология” Секция „Хигиена и професионални заболявания” Приемен сектор, лаборатория
582 МФ Катедра „Микробиология” Секция „Епидемиология и инфекциозни болести” Ръководител – Доц. д-р И. Младенова
583 МФ Катедра „Микробиология” Асистенти
584 МФ Катедра „Микробиология” Паразитолог-Д-р Б.Чакърова
585 МФ Катедра „Анатомия” Ръководител Доц. д-р Д. Сиврев
586 МФ Катедра „Анатомия” Ел.микроском,лаборанти
587 МФ Катедра „Анатомия” Д-р П.Мутафчиев
588 МФ Катедра „Анатомия” Д-р Й.Стоянов
589 МФ Катедра „Анатомия” Д-р Сиврев
590 МФ Катедра „Анатомия” Д-р Георгиева
591 МФ Катедра „Анатомия” Доц.Ир.Стоянова
592 МФ Катедра „Анатомия” Д-р Дандов 664314
593 МФ Катедра „Обща и клинична патология Съдебна медицина и деонтология” Ръководител-Доц. д-р Мая Гълъбова 640096 664389
594 МФ Катедра „Обща и клинична патология Съдебна медицина и деонтология” Д-р Ст.Стратиев 664380
595 МФ Катедра „Обща и клинична патология Съдебна медицина и деонтология” Д-р Велев 664275
596 МФ Катедра „Обща и клинична патология Съдебна медицина и деонтология” Д-р Прангова, Д-р Василев 664369
597 МФ Катедра „Обща и клинична патология Съдебна медицина и деонтология” Лаборатория –гефрир 664437
598 МФ Катедра „Обща и клинична патология Съдебна медицина и деонтология” Лаборатория – имунопатология 664461
599 МФ Катедра „Обща и клинична патология Съдебна медицина и деонтология” аборатория –имунохистохимия и флурисцентен микроскоп 664462
600 МФ Катедра „Обща и клинична патология, Съдебна медицина и деонтология” Технически сътрудник – Тонка Кралева 664464
601 МФ Катедра „Обща и клинична патология, Съдебна медицина и деонтология” Санитари 664330
602 МФ Катедра „Обща и клинична патология, Секция „Съдебна медицина и деонтолог Ръководител 664414
603 МФ Катедра „Обща и клинична патология Секция „Съдебна медицина и деонтология” Д-р Митева 664393
604 МФ Катедра „Обща и клинична патология Секция „Съдебна медицина и деонтология” Съдебни лекари 664373
605 МФ Катедра „Обща и клинична патология Секция „Съдебна медицина и деонтология” Лаборатория 664299
606 МФ Катедра „Обща и клинична патология Секция „Съдебна медицина и деонтология” Приемна 664335
607 МФ Катедра „Социални дейности и спорт” Ръководител-Проф.В.Шошева 664417
608 МФ Катедра „Социални дейности и спорт” Доц.Бенкова,Доц.Динчийска 664459
609 МФ Катедра „Социални дейности и спорт” Доц. Мирослава Петкова 664400
610 МФ Катедра „Социални дейности и спорт” Асистенти 664391
611 МФ Катедра „Социални дейности и спорт” Асистент психология 664226
612 МФ Катедра „Социални дейности и спорт” Преподаватели по физкултура 664253
613 МФ Чужди езици 664283
614 МФ Катедра „Здравни грижи” Доц. Елена Желева 664465
615 МФ Катедра „Здравни грижи” Гл.асистент – Д-р Пенкова 664323
616 МФ Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести” Ръководител – Доц. д-р Ж. Геренова 664456
617 МФ Катера „Вътрешни болести и кл.лаборатория” Ръководител Доц. д-р Здр. Каменова 664340
618 МФ Катера „Вътрешни болести и кл.лаборатория” Секция „Клинична лаборатория” 664438
619 МФ Катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и АГ” Катедра „ Ръководител – Доц. д-р П. Вълканов 600855
620 МФ Катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и АГ” Първа хирурия 664449
621 МФ Катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и АГ” Втора хирургия 664450
622 МФ Катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и АГ” Урология 664451
623 МФ Катедра „Хирургия, неврохирургия, урология и АГ” Акушерство и гинекология 664470
624 МФ Катедра „Специална хирургия, ортопедия и травматология” Ръководител – Доц. д-р Ев. Обретенов 664394 604100
625 МФ Катедра „Специална хирургия, ортопедия и травматология” Секция „Гръдна хирургия” 664394
626 МФ Катедра „Специална хирургия, ортопедия и травматология” Секция „Съдова хирургия” 664452
627 МФ Катедра „Специална хирургия, ортопедия и травматология” Секция „Ортопедия и травматология” 664448
628 МФ Катедра „Детски болести” Ръководител – Доц. д-р П. Чакърова 664840
629 МФ Катедра „Анестезиология и МБС” Ръководител – Доц. д-р Ж. Караколев 664392
630 МФ Катедра „Анестезиология и МБС” Секция „Офталмология” Ръководител – Доц. д-р Зл. Трифонов 664443
631 МФ Катедра „Оториноларингология и дерматовенерология” Ръководител – Доц. д-р В. Стоянов 664444
632 МФ Катедра „Оториноларингология и дерматовенерология” Секция „Дерематовенерология” Ръководител – Доц. д-р Е. Христакиева 664445 600721
633 МФ Катедра „Неврология и психиатрия” Ръководител – Доц. д-р Ив. Манчев 600735
634 Педагогически факултет Ръководство Декан Доц. д-р Красимира Мутафчиева 627723 0888128596
635 Педагогически факултет Зам.-декан по УД ДОЦ. Д-Р ТАНЯ БОРИСОВА 613776
636 Педагогически факултет Зам.-декан по НИД ДОЦ. Д-Р СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА 613775
637 Педагогически факултет Зам.-декан по АСД ПРОФ. Д-Р ХРИСТО МАКАКОВ 613776
638 Педагогически факултет Ръководство СЕКРЕТАР СВЕТЛАНА КОЛЕВА 613778
639 Педагогически факултет Факс деканат 630610
640 Педагогически факултет Учебен отдел Гл. Инспектор УО: Галина Кючукова 613762 640846
641 Педагогически факултет Учебен отдел Руска Дончева 613763
642 Педагогически факултет Учебен отдел Стоянка Буюклиева 613765
643 Педагогически факултет счетоводен отдел Финансово-счетоводен отдел Гл. счетоводител: Атанаска Колева 613773
644 Педагогически факултет счетоводен отдел Финансово-счетоводен отдел Счетоводител: Ваня Митева 613771
645 Педагогически факултет счетоводен отдел Финансово-счетоводен отдел Счетоводител: Надя Желева 613771
646 Педагогически факултет АСД Началник Костадин Костадинов 613774
647 Педагогически факултет ЦПО Доц. д-р Бояна Боева 613752
648 Педагогически факултет Библиотека Ръководител-библиотека Таня Йотева 613765
649 Педагогически факултет Библиотека Библиотекар Нели Николова 613750
650 Педагогически факултет Британски център Татяна Иванова 613760
651 Педагогически факултет Домакин Милка Николова 613748
652 Педагогически факултет Портал Живка Радева/Грозданка Петкова 613761
653 Педагогически факултет Парно Димитър Вълев/Дора Вълева 613768
654 Педагогически факултет Помощен персонал 613746
655 Педагогически факултет Ви К 613780
656 Педагогически факултет Педагогически факултет Гост-преподаватели
657 Педагогически факултет Катедра "Психологически и социални науки" Ръководител-катедра Доц. Бялко Бялков 613740
658 Педагогически факултет Катедра "Психологически и социални науки" Доц. Красимира Мутафчиева 613752
659 Педагогически факултет Катедра "Психологически и социални науки" Доц. Жанета Добрева 613758
660 Педагогически факултет Катедра "Психологически и социални науки" Доц. Пешка Коркинова 613784
661 Педагогически факултет Катедра "Психологически и социални науки" Доц. Венета Кацарска 613784
662 Педагогически факултет Катедра "Психологически и социални науки" Гл. ас. Иван Цветков 613745
663 Педагогически факултет Катедра "Психологически и социални науки" Гл. ас. Бранимира Нонова 613741
664 Педагогически факултет Катедра "Психологически и социални науки" Гл. ас. Елена Лавренцова 613753
665 Педагогически факултет Катедра "Психологически и социални науки" Гл. ас. Христомир Зафиров 613743
666 Педагогически факултет Катедра "Психологически и социални науки" Ас. Неделина Колева 613747
667 Педагогически факултет Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" Ръководител-катедра Доц. Ваня Иванова 613779
668 Педагогически факултет Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" Доц. Мария Спасова 613755
669 Педагогически факултет Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" Доц. Георги Иванов 613753
670 Педагогически факултет Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" Гл. ас. Мариана Богданова 613756
671 Педагогически факултет Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" Гл. ас. Виолета Станчева 613744
672 Педагогически факултет Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" Гл. ас. Ани Златева 613757
673 Педагогически факултет Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" Ст. преп. Веселина Иванова 613781
674 Педагогически факултет Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" Ст. ас. Мима Трифонова 613749
675 Педагогически факултет Катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" Ст. ас. Десислава Сидерова 613755
676 Педагогически факултет Катедра "Педагогика на обучението по хуманитарни и природонаучни дисциплини" Ръководител катедра Доц. Цонка Каснакова 613742
677 Педагогически факултет Катедра "Педагогика на обучението по хуманитарни и природонаучни дисциплини" Доц. Антонина Колева 613745
678 Педагогически факултет Катедра "Педагогика на обучението похуманитарни и природонаучни дисцип лини" Доц. Бояна Боева 613752
679 Педагогически факултет Катедра "Педагогика на обучението по хуманитарни и природонаучни дисциплини" Гл. ас. Бранимира Лекова 613744
680 Педагогически факултет Катедра "Педагогика на обучението по хуманитарни и природонаучни дисциплини" Гл. ас. Христо Салджиев 613747
681 Педагогически факултет Катедра "Педагогика на обучението по хуманитарни и природонаучни дисциплини" Ст. ас. Анна Арнаудова 613754
682 Педагогически факултет Катедра "Педагогика на обучението по хуманитарни и природонаучни дисциплини" Ст. ас. Златка Желязкова 613754
683 ДИПКУ Директор Гл.Ас. д-р Димитрина Брънекова 633024
684 ДИПКУ Зам. Директор УД 0887144353
685 ДИПКУ Зам. Директор АСД Гл.Ас.Виолета Георгиева 0887140104
686 ДИПКУ Счетоводство Гл. счетоводител 0887140377
687 ДИПКУ Счетоводство Касиер Анелия Дянкова 0887160565
688 ДИПКУ Учебен отдел Инспектор ПКС Марияна Георгиева 630102
689 ДИПКУ Учебен отдел Инспектор специализации Нели Гочева
690 ДИПКУ Aдминистративен секретар 630102
691 ДИПКУ Старши експерт по проекти Михаела Динева 630102
692 ДИПКУ Преподаватели Доц. д-р Жана Атанасова
693 ДИПКУ Гл.ас. Ангел Славчев
694 ДИПКУ Гл.ас. Мариян Делчев
695 ДИПКУ Гл.ас. Динко Стратиев
696 ДИПКУ Гл.ас. Виолета Георгиева
697 ДИПКУ Гл.ас. Виолета Старчева
698 ДИПКУ Гл.ас. Евдокия Адалиева 0887160055
699 ДИПКУ Ас. Маргарита Славова 0887160413
700 ДИПКУ Ас. Стефка Атанасова 617444
701 ДИПКУ Ас. Анелия Калчева 617456
702 ДИПКУ Ас. Николай Жилков 617451
703 ДИПКУ Ръководител Кариерен център л.ас. Валентина Шарланова 617450 0889581389
704 ДИПКУ Кариерен консултант Наталия Минева 617450 0887900490
705 ДИПКУ Портал ДИПКУ 0887160373
706 ДИПКУ Портал Общежитие 629869
707 ДИПКУ Управител Общежитие Пенка Стоянова 629869 0887160590
708 МК Директор Катедра " Здравни грижи" Доц. Христина Танчева Милчева, дп 600755 milcheva@uni-sz.bg
709 МК Зам.-директор Доц.д-р Коста Славов Костов, дм 601721
710 МК Учебен отдел Инспектори УО Вълка Петрова 601721
711 МК Учебен отдел Инспектори УО Павлина Динева 601721
712 МК Счетоводен отдел Гл.счетоводител Бонка Димитрова 605078 0886445172
713 МК Касиер Стефка Колева 605078
714 МК Домакин Недка Динева 605078
715 МК Библиотека Нели Динева 605078
716 МК Преподаватели 601721
717 ФТТ - Ямбол Декан доц. д-р инж. Ваня Стойкова 0884 776494
718 ФТТ - Ямбол Зам. декан по НМД проф. д-р инж. Златинка Казлачева 0889 339914
719 ФТТ - Ямбол Зам. декан УД и р-л катедра "Машинно инженерство" проф. д-р инж. Красимир Трендафилов 0887 708603
720 ФТТ - Ямбол Р-л катедра "Електротехника, електроника и автоматика" проф. д-р инж. Таня Пехливанова 0887 706911
721 ФТТ - Ямбол Р-л катедра "Енергетика" доц. д-р инж. Нели Георгиева
722 ФТТ - Ямбол Р-л катедра "Хранителни технологии" проф. д-р инж. Красимира Добрева 0886 405009
723 ФТТ - Ямбол Главен счетоводител д-р Петя Атанасова 0882 595808
724 ФТТ - Ямбол Р-л УД,инспектор "магистри" Севелина Илиева 046/ 669 182 0887 337797
725 ФТТ - Ямбол Инспектор ОКС "бакалавър" Десислава Павлова 046/ 669 149 0882 000895
726 ФТТ - Ямбол Инспектор ОКС "бакалавър" Жанета Добрева 046/ 669 149 0888 707390
727 ФТТ - Ямбол Техн.секретар катедри Даниела Атанасова 046/ 669 187
728 ФТТ - Ямбол Организатор "СДК" Събина Богдева 046/ 640 123 0889 339932
729 ФТТ - Ямбол Човешки ресурси, секретар Минка Пейчева 046/ 669 181 0887 000625
730 ФТТ - Ямбол Счетоводител,касиер Петя Христова 046/ 669 187
731 ФТТ - Ямбол Научен секретар доц. д-р инж. Ира Танева 0884 763499
732 ФТТ - Ямбол Р-л база УК и СК доц. д-р инж. Иван Бинев 0886 763707
733 ФТТ - Ямбол Р-л база УПК Георги Ников 0887 000589
761 УМБАЛ Изпълнителен директор 604477
762 УМБАЛ Зам. медицински директор 604477
763 УМБАЛ Зам. мед. директор по ДКБ
764 УМБАЛ Главна медицинска сестра
765 УМБАЛ Административен секретар 604477
766 УМБАЛ Началник Медицински център "Св. Иван Рилски" 600710
767 УМБАЛ І-ва вътрешна клиника 600702
768 УМБАЛ І-ва вътрешна клиника
769 УМБАЛ І-ва вътрешна клиника
770 УМБАЛ ІІ-ра вътрешна клиника 600704
771 УМБАЛ ІІ-ра вътрешна клиника
772 УМБАЛ ІІ-ра вътрешна клиника
773 УМБАЛ ІІ-ра вътрешна клиника 630337
774 УМБАЛ ІІ-ра вътрешна клиника
775 УМБАЛ ІІ-ра вътрешна клиника
776 УМБАЛ Клиника по неврология 600735
777 УМБАЛ Клиника по неврология
778 УМБАЛ Клиника по детски болести 600840
779 УМБАЛ Клиника по детски болести
780 УМБАЛ Клиника по детски болести
781 УМБАЛ Клиника по кожни и венерически болести 600721
782 УМБАЛ Клиника по кожни и венерически болести
783 УМБАЛ К А С И М
784 УМБАЛ К А С И М
785 УМБАЛ Отделение по Физиотерапия и рехабилитация
786 УМБАЛ Отделение по Физиотерапия и рехабилитация
787 УМБАЛ Отделение по Физиотерапия и рехабилитация
788 УМБАЛ I-ва хирургическа клиника
789 УМБАЛ I-ва хирургическа клиника
790 УМБАЛ I-ва хирургическа клиника
791 УМБАЛ ІI-ра хирургическа клиника
792 УМБАЛ ІI-ра хирургическа клиника
793 УМБАЛ ІI-ра хирургическа клиника
794 УМБАЛ Клиника по гръдна хирургия
795 УМБАЛ Клиника по гръдна хирургия
796 УМБАЛ Клиника по съдова хирургия
797 УМБАЛ Клиника по съдова хирургия
798 УМБАЛ Клиника по съдова хирургия
799 УМБАЛ Клиника по ортопедия и травматология
800 УМБАЛ Клиника по ортопедия и травматология
801 УМБАЛ Клиника по неврохирургия 600855
802 УМБАЛ Клиника по неврохирургия
803 УМБАЛ Клиника по урология
804 УМБАЛ Клиника по урология
805 УМБАЛ Клиника по оториноларингология / УНГ/ 600725
806 УМБАЛ Клиника по оториноларингология / УНГ/
807 УМБАЛ Клиника по офталмология
808 УМБАЛ Клиника по офталмология
809 УМБАЛ Клиника по акушерство и гинекология
810 УМБАЛ Клиника по акушерство и гинекология
811 УМБАЛ Клиника по акушерство и гинекология
812 УМБАЛ Клиника по акушерство и гинекология
813 УМБАЛ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА Операционен сектор
814 УМБАЛ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА Операционен сектор
815 УМБАЛ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА Стерилизационна
816 УМБАЛ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА Автотранспорт 602196
817 УМБАЛ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА Аптека 646171
818 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Началник К Д Б
819 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Регистратура 602196
820 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Диспечер линейки
821 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Старша мед. сестра
822 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Детски кабинет
823 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Неврологичен кабинет
824 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Травматологичен кабинет
825 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Приемен кабинет
826 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Кардиологичен кабинет
827 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Манипулационна
828 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Неврохирургичен кабинет
829 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Хирургичен кабинет
830 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Урологичен кабинет
831 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Кожно-вениречески кабинет
832 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК У Н Г кабинет
833 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Паразитологичен кабинет
834 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Ендоскопски кабинет
835 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК К-т функционална диагностика
836 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК К-т функционална диагностика
837 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Ендокринологичен кабинет
838 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Ендокринологичен кабинет
839 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Анестизиологичен кабинет
840 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Очен кабинет
841 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК АГ кабинет
842 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Отделение по съдебна медицина
843 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Отделение по съдебна медицина
844 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Централна клинична лабаратория
845 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Централна клинична лабаратория
846 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Централна клинична лабаратория
847 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Централна клинична лабаратория
848 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Микробиол. лаборатория
849 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Микробиол. лаборатория
850 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Имунология
851 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Отделение по образна диагностика
852 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Отделение по образна диагностика
853 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Отделение по образна диагностика
854 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Отд. по патолагоанатомия
855 УМБАЛ КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК Отд. по патолагоанатомия
856 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Началник АСБ 602197
857 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Техн. сътрудник 602197
858 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Счетоводство и ТРЗ
859 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Главен счетоводител 603749
860 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Счетоводител
861 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Счетоводител
862 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Счетоводител
863 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК ТРЗ
864 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Човешки ресурси
865 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Касиер
866 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Маркетинг и статистика 602756
867 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Статистик
868 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Tехническа поддръжка
869 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Управители на складове
870 УМБАЛ АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК Деловодство
873 Ректорат Финансово счетоводен отдел Гл. експерт счетоводител Господин Гоподинов 699 221 0884973298
874 Ректорат Финансово счетоводен отдел Гл. експерт счетоводител Светла Стоянова 699 221
875 Ректорат Център за информационно и компютърно обслужване Ст. експерт комп.системи и технол. Георги Георгиев 699211 0886798411
876 Ректорат Административно Обслужване Гл.експерт обществени поръчки Петя Дечева 699270 0885888957
877 Ректорат Административно Обслужване Гл.експерт обществени поръчки Петя Дечева 699270 0885888957
878 Ректорат Финансово счетоводен отдел Гл.специалист Касиер счетоводител Донка Гачева 699223 0884973298
879 Ел.техник Руси Марчев 699 229 0886798290
880 Ел.техник Тодор Минев 699229
881 Ел. техник Любомир Митев 699229
882 Ел. техник Иван Панайотов 699229
883 АФ Научно - изследователска лаборатория Силвия Иванова мл. Експерт хим. 699262
884 АФ Научно - изследователска лаборатория Силвия Иванова мл. Експерт хим. 699262
885 Аф Катедра "Биология и аквакултура" Секция "Аквакултура" Ас. Галин Янков 699379
886 Аф Катедра "Биология и аквакултура" Секция "Аквакултура" Ас. Георги Желязков 699480
887 Аф Катедра "Биология и аквакултура" Секция "Аквакултура" Ас. Георги Желязков 699480
888 Аф Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция "Микробиология" Ас. Тончо Динев 699327
889 Аф Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция “Физика” Ст. експ. Галя Тенева 699459
890 Аф Катедра “Биохимия, микробиология и физика” Секция “Физика” Ст. експ. Галя Тенева 699459
891 Аф Катедра “Животновъдство - непреживни и други животни” Секция “ Бубарство” Ас. Радостина Гънчева 699369
892 Аф Катедра "Аграрно инженерство" Ас. Йордан Стоянов 699390
893 Аф Катедра "Аграрно инженерство" Ас. Галин Илиев Тиханов 699390
894 Аф Катедра “Приложна екология и зоохигиена” Секция "Зоохигиена" Мл. Експерт Надежда Василева 699492
895 Аф Катедра "Растениевъдство" Доц. д-р Галя Панайотова 699445
896 Аф Катедра "Растениевъдство" Доц. д-р Антония Стоянова 699495
897 Аф Катедра "Растениевъдство" Доц. д-р Николай Вълчев 699496
898 Аф Катедра "Растениевъдство" Мл. експ. Нина Пенева 699389
899 ВМФ Деканат
994
900 ВМФ Деканат
901 ВМФ Деканат Таня Ганчева - гл. спец. По СДО, СДК 699502
902 ВМФ Финансово-счетоводен отдел Миглена Живкова - касиер 699682
903 ВМФ Катедра “Акушерство, репродукция и репродуктивни нарушения “ Манол Карадаев
904 ВМФ Катедра„Вътрешни незаразни болести” Ас. Ваня Маруцова 699528
905 ВМФ Катедра„Фармакология, физиология на животните и физиологична химия” Секция „Фармакология, токсикология и обща терапия” Катя Данаилова–хигиенист 699624
906 ВМФ Катедра „Ветеринарна анатомия, хистология и ембриология” Секция „Анатомия на домашните животни” Зала анатомия 699654
907 ВМФ Клинично диагностичен блок /КДБ/ Клиника дребни животни Петя Купенова 699671
908 Ректорат Център за информационно и компютърно обслужване ЦИКО Гл.Спец. Системно осигуряване инж. Андриан Минчев 215 andrian.minchev@trakia-uni.bg
909 Ректорат Цико Гл.Спец. Системно осигуряване Живко Желязков 214
910 Ректорат Център за информационно и компютърно обслужване ЦИКО Гл.Спец. Системно осигуряване Максим Велчев 215 042/699215 mvelchev@uni-sz.bg
911 Стопански факултет КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ" Ръководител катедра Проф. д-р Румен Отузбиров 699444 0884887944
912 Стопански факултет Декан проф. д-р Надка Костадинова 699 404 042 699 400
913 Стопански факултет Зам. декан УД проф. д-р Тодорка Атанасова 699401
914 Стопански факултет Зам. декан НМД проф. дмн Веселин Видев 699403
915 Стопански факултет Научен секретар доц. д-р Искра Ненчева 699402
916 Стопански факултет Административен секретар Диана Господинова 699400
917 Стопански факултет УЧЕБЕН ОТДЕЛ Ст. експ. Снежана Савова - ОКС"Бакалавър" 699405
918 Стопански факултет УЧЕБЕН ОТДЕЛ Ст. експерт Стела Стефанова УД, ОКС "Бакалавър" 699405 0889 729 789
919 Стопански факултет НАУЧЕН ОТДЕЛ Ст. есперт Деница Мухтарова - УД, ОКС "Магистър" 699409
920 Стопански факултет УЧЕБЕН ОТДЕЛ Ст. експ. Стоянка Каменова - ОКС"Магистър" 699420 0886 405 592
921 Стопански факултет ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТДЕЛ Гл.счетоводител Донка Недева 699406 0886798400
922 Стопански факултет Счетоводител Гергана Койчева 699407
923 Стопански факултет Касиер, Личен състав Мария Петкова 699408
924 Стопански факултет КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ" Проф. д-р Надка Костадинова 699416
925 Стопански факултет КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ" Проф.. д-р Тодорка Атанасова 699415
926 Стопански факултет КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ" Доц. д-р Искра Ненчева 699422
927 Стопански факултет КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ" Доц. д-р Надежда Петрова 699410
928 Стопански факултет КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ" Ас. д-р Константин Станков 699451
929 Стопански факултет КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ" Гл.ас. д-р Георги Алексиев 699 411
930 Стопански факултет КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ" Ст. експ. Стоянка Каменова - организатор 699411 699 420 0886 405 592
931 Стопански факултет КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ" Христина Йорданова - хигиенист
932 Стопански факултет КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" Доц. д-р Блага Стойкова 699414
933 Стопански факултет КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" Проф. д-р Стефан Иванов 699412
934 Стопански факултет КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" Проф. д-р Юлияна Яркова 699433
935 Стопански факултет КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" Проф. д-р Венета Гайдарджиева 699424
936 Стопански факултет КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" Гл. ас. д-р Надежда Георгиева-Станкова 699413
937 Стопански факултет КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" Гл. ас.д-р Неделин Марков 699436
938 Стопански факултет КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" Ас. д-р Емил Мутафов
939 Стопански факултет КАТЕДРА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" организатор Ст. експ. Надя Кръстанова - 699421
940 Стопански факултет КАТЕДРА "ИКОНОМИКА" Ръководител катедра Доц. д-р Христо Момчилов 699429
941 Стопански факултет КАТЕДРА "ИКОНОМИКА" Проф. д-р Стефан Петранов 699 429
942 Стопански факултет КАТЕДРА "ИКОНОМИКА" Доц. д-р Десислава Иванова 699426
943 Стопански факултет КАТЕДРА "ИКОНОМИКА" Доц. д-р Николай Пенев 699434
944 Стопански факултет КАТЕДРА "ИКОНОМИКА" Ас. д-р Олег Милев 699 431
945 Стопански факултет КАТЕДРА "ИКОНОМИКА" Ас. Иванка Стойчева 699 430
946 Стопански факултет КАТЕДРА "ИКОНОМИКА" Ас. д-р Дора Дончева 699 428
947 Стопански факултет КАТЕДРА "ИКОНОМИКА" Заседателна зала 699434
948 Стопански факултет КАТЕДРА "ИКОНОМИКА" Хонорувани преподаватели 699434
949 Стопански факултет КАТЕДРА "ИКОНОМИКА" Ст. експ. Надя Кръстанова - организатор 699421
950 Стопански факултет Катедра "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" Ръководител катедра Проф. д-р Георги Желязков 699417
951 Стопански факултет Катедра Стопански факултет Доц. д-р Дарина Заимова 699271 d.zaimova@uni-sz.bg
952 Стопански факултет Катедра "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" Доц. д-р Евгени Генчев 699435
953 Стопански факултет Катедра зам.декан НМА Доц. д-р Димитрина Стоянчева 699403
954 Стопански факултет Катедра "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" Гл.ас. д-р Румяна Ангелова 699 432
955 Стопански факултет Катедра "ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" Ас. д-р Константин Стоянов 699 432
956 Стопански факултет КАТЕДРА "ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА" Ръководител катедра Проф. д-р Веселин Видев 699 441
957 Стопански факултет КАТЕДРА "ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА" Гл. ас. д-р Габриела Кирякова 699440
958 Стопански факултет КАТЕДРА асистент ас. д-р Надежда Ангелова 699440 042 699 310 nadja@uni-sz.bg
959 Стопански факултет КАТЕДРА "Информатика и математика" главен асистент Гл.ас. д-р Мирослава Иванова 699437 mivanova@uni-sz.bg
960 Стопански факултет КАТЕДРА "ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА" Ас. д-р Петя Велева - Донева 699 438
961 Стопански факултет КАТЕДРА "ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА" организатор 699439
962 Стопански факултет КАТЕДРА "ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА" Компютърна зала "Джон Атанасов" 699310
963 Стопански факултет КАТЕДРА „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И БИЗНЕС ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ" Ръководител катедра Доц. д-р Таня Танева Ръководител катедра 699205
964 Стопански факултет КАТЕДРА „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И БИЗНЕС ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ" Ст.преподавател Невена Найденова 699449
965 Стопански факултет КАТЕДРА „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И БИЗНЕС ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ" Ст. преподавател Любомира Спасова 699449
966 Стопански факултет КАТЕДРА „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И БИЗНЕС ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ" Преподавател Женя Гундашева 699448
967 Стопански факултет КАТЕДРА „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И БИЗНЕС ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ" Преподавател Златина Димова 699449
968 Стопански факултет КАТЕДРА „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И БИЗНЕС ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ" Преподавател Калина Кацарова 699450
969 Стопански факултет КАТЕДРА „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И БИЗНЕС ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ" организатор Ст. експ. ОУД Петя Бекярова 699447
970 Стопански факултет КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" Ръководител катедра Проф. д-р Галина Дякова Ръководител катедра 699274
971 Стопански факултет КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" Ст.преп. д-р Пламен Петков 699275
972 Стопански факултет КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" Ст. преподавател Жельо Добрев 699275
973 Стопански факултет КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" Ст.преподавател Мария Иванова 699276
974 Стопански факултет КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" Ст.преподавател Нела Гочева 699276
975 Стопански факултет КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" Ст.преподавател Любен Костадинов 699277
976 Стопански факултет КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" Ст.преподавател Тихомир Андреев 699275
977 Стопански факултет КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" организатор Ст. експ. ОУД Петя Бекярова 699447
978 Стопански факултет КАТЕДРА "ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ" СПОРТНА ЗАЛА № 1 /дам. салон/ 278 699278
979 Стопански факултет Център магистърско обучение Координатор Доц. д-р Искра Ненчева 699420
980 Стопански факултет Център магистърско обучение Ст.експерт УД Стоянка Каменова 699 420 0886 405 592
981 Аграрен факултет Център за координация и разработване на национални и международни проекти Ръководител доц. д-р Стефка Атанасова 042 699 458 atanassova@uni-sz.bg
982 Аграрен факултет Център за координация и разработване на национални и международни проекти Старши експерт Международно сътрудничество Нели Цветанова 042 699 446 nelly@uni-sz.bg
983 Аграрен факултет Център за координация и разработване на национални и международни проекти Младши експерт научноизследователска дейност и проекти Жулиета Кочеренко 042 699 443 ju.kocherenko@uni-sz.bg
984 Ветеринарномедицински факултет Чуждоезиково обучение администратор Наташа Койнарска 042699503 503 0886623231 nkoynarska@uni-sz.bg
985 Ректорат Отдел Проекти главен експерт "Проектна дейност" Ана Георгиева 042 699271 0888 503 144 proekti.tru@gmail.com
986 Ректорат Отдел Проекти зам.-Ректор "Проектна дейност" Доц. д-р Емил Славов, дм 042 699271 emil.slavov@trakia-uni.bg
987 Ветеринарномедицински факултет Катедра Вътрешни болести асистент Николай Николов 042 699692 0895757097 nikolay-t-nikolov@uni-sz.bg
988 Ректорат Отдел Финансово-счетоводен Ръководител ФСО Господин Господинов 042 699 220 acc@uni-sz.bg
989 Ректорат Студентски съвет председател Стоян Кабаков 0897580406
991 Отдел Разработгване и управление на проекти Ръководител доц. док. Емил Славов 699 271
993 ВМФ ЦИКО експерт компютърно осигуряване Радил Илиев 042699508 508 0884163999

Моля въведете името на кирилица!
Кодове за избиране:
-за страната - 042 пред номера
-за чужбина -35942 пред номера
Телефонен указател пълен вариант.